คำค้นหา:
ประเภทสินทรัพย์:
จังหวัด:
โซน:
งบประมาณ:
โครงการ:
L&H / Q-House Asian Property
SC Asset Sansiri
รหัสสินทรัพย์:
  ใส่ "0" นำหน้า ตามด้วยรหัสสินทรัพย์
ค้นหา
 

บริษัท บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด  ก่อตั้งขั้นเมื่อวันที่ 19  เมษายน พ.ศ. 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท (ชำระเต็ม) โดยกลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในขณะนั้น ได้แก่ นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ และ นพ.ไชยพร ส่งประเสริฐเจริญ ที่ได้เล็งเห็นถึงความต้องการซื้อ-ขายบ้านมือสองที่มีมากขึ้น จึงได้จัดตั้ง บริษัท บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการซื้อ-ขายบ้านมือสองอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

ทางบริษัทฯได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อเป็น”ศูนย์ซื้อ-ขายบ้านมือสองแลนด์แอนด์เฮาส์ อย่างเป็นทางการเพียงรายเดียว”มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จากการทำงานของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงการให้บริการที่ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ ด้วยการให้ข้อมูลของการซื้อขายที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุดจึงทำให้มีผู้นำสินค้าเข้ามาให้ทางบริษัทฯช่วยทำการขายให้เป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันจากการทำการตลาดที่ครบถ้วนทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลคโทรนิค ตลอดจนการออกบูธในงานมหกรรมบ้านที่สำคัญถึง3-4 งานต่อปีจึงทำให้ทางบริษัทฯมีฐานข้อมูลของผู้ต้องการซื้อจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบพร้อมที่จะนำเสนอสินค้าที่เข้ามาฝากขายใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การปิดการขายของสินค้าใช้เวลาน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจน

ปัจจุบัน  บริษัทฯ  ดำเนินงานและบริหารงานโดย    ภก.สมศักดิ์    ชุติศิลป์   กรรมการผู้จัดการ โดยมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา 


ภก.สมศักดิ์  ชุติศิลป์  กรรมการผู้จัดการ  (2539 – ปัจจุบัน)

เป้าหมายธุรกิจหลักของ บริษัท บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด  คือ  การเป็น “ตัวกลาง” ประสานระหว่างผู้ที่ต้องการขาย ให้ได้มีโอกาสขายทรัพย์สินได้ในราคาที่ดีและเหมาะสมที่สุด  ตามปัจจัยด้านต้นทุน  ราคาประเมินและราคาตลาดเป็นหลัก     ในขณะเดียวกัน  บริษัทฯ ก็เป็น “ตัวกลาง” ให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสเลือกซื้อทรัพย์สินได้หลายหลากตามความต้องการ โดยได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ในราคาที่ดีและเหมาะสมที่สุดเช่นกัน     โดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย จะได้รับบริการที่ดีเยี่ยม ครบวงจรจากบริษัท ฯ  อย่างมืออาชีพที่แท้จริง   

            บริษัท  ได้มองวิสัยทัศน์ของธุรกิจ ที่ต้องการบรรลุถึงในระยะยาว  และพันธกิจที่จะต้องดำเนินการ คือ     

            วิสัยทัศน์  “เราจะสร้างบริษัทบี.ซี.พี. ให้เป็นบริษัทนายหน้าอันดับแรกในใจของผู้ที่ต้องการซื้อ-ขาย และผู้ที่ต้องการทำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์”

            พันธกิจ  “บุคลากรของบริษัท บี.ซี.พี.จะต้องเป็นนายหน้ามืออาชีพ ที่เอาใจใส่และให้บริการแก่ลูกค้า (ผู้ที่ต้องการซื้อ-ขาย) อย่างดีเยี่ยม เกินความคาดหวังของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม    โดยมีการผสมผสานกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆของบริษัทมาเป็นเครื่องมือเพื่อความสำเร็จในการขายโดยใช้เวลาในการขายให้น้อยที่สุด   

 

อาคาร บี.ซี.พี เฮ้าส์ซิ่ง

 

การดำเนินกิจการ

ตลอดระยะเวลา15 ปี แห่งการดำเนินกิจการ บริษัท บี.ซี.พี.เฮาส์ซิ่ง จำกัด ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างดีเยี่ยม ด้วยความสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี จนสามารถสร้างยอดขายได้เติบโตเป็นลำดับต่อเนื่องทุกปี ดังนี้

 

 

 

ปัจจุบันบริษัทฯได้ให้บริการครอบคลุมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ด้วยทีมงานมืออาชีพกว่า 20 คน ที่มีประสบการณ์ให้บริการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างเชี่ยวชาญ โดยได้รับการฝึกอบรมการให้เป็นตัวแทนมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้คอยให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร อาทิ การให้บริการตรวจสอบและคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าอากร ค่าภาษี ฯลฯ   รวมไปถึงการให้บริการด้านนิติกรรม-สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขาย อีกด้วย

 

บี.ซี.พี.  ตัวแทนมืออาชีพ

 

การตลาดและแผนธุรกิจ

 บริษัท  บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด  ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง ในธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของตลาดบ้านมือสอง โดยสามารถจัดอยู่ในลำดับ 1 ใน 5 ของผู้ประกอบการในธุรกิจนี้

บริษัทฯเป็นผู้ที่พยายามนำนวัตกรรมใหม่ๆทางการตลาดมาใช้เพื่อช่วยในการซื้อขายอยู่เสมอโดยนำเอามาตรการของรัฐที่ประกาศใช้เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจทางภาคอสังหาริมทรัพย์มาใช้เป็นเครื่องมือได้อย่างได้ผล อาทิ การทำกิจกรรม”บ้านแลกบ้าน”โดยให้ลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้านใหม่โครงการแลนด์แอนด์เฮ้าส์ นำบ้านหลังเก่ามาให้ทางบริษัทฯการันตีรับซื้อ ทำให้ลูกค้าสามารถซื้อบ้านใหม่ได้ทันที การจัด”มหกรรมบ้านพร้อมอยู่“โดยมีพันธมิตรเป็น บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.โฮมโปรดักส์ นิตยสารบ้านพร้อมอยู่ และ บริษัทรับสร้างบ้าน ทำให้ผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานมีกิจกรรมให้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย

คุณสมศักดิ์ ชุติศิลป์  ร่วมกับพันธมิตรจัดงานมหกรรมบ้านพร้อมอยู่ครั้งที่ 4

 

กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ  ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถมีบริการเสริมที่เหนือกว่าคู่แข่งทางการตลาด โดยปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์   จำกัด (มหาชน) มาเป็นผู้ให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อทุกรายโดยผู้ซื้อจะได้เงื่อนไขทั้งในด้านวงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยที่พิเศษกว่าการเดินเข้าไปขอสินเชื่อด้วยตนเองหรือใช้บริการผ่านบริษัทฯนายหน้าอื่นๆ

ทางด้านความร่วมมือกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ทางบริษัทฯก็เป็นหนึ่งในบริษัทนายหน้าเพียงไม่กี่รายที่ร่วมออกบูธในงานมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติอย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลยอดขายสูงสุดในการจัดงานครั้งที่ 1 อีกด้วย

คุณสมศักดิ์ ชุติศิลป์ รับรางวัลยอดขายสูงสุด จากงานมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติครั้งที่ 1

 

การให้บริการซื้อ-ขายแบบครบวงจร

การให้บริการแบบครบวงจรของ บริษัท บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง  จำกัด   ช่วยให้ทั้งผู้ซื้อ-ผู้ขาย  เกิดความสะดวกและสบายในกระบวนการซื้อขายสินทรัพย์ให้เร็วขึ้น และง่ายขึ้น   โดยบริการที่บริษัท อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า     ได้แก่

 1. การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการประเมินราคาทรัพย์สิน  เพื่อทำการประเมินค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ฝากขายทราบล่วงหน้า
 2. จัดทำแผนที่  ถ่ายภาพทรัพย์สินที่ต้องการจำหน่าย  เพื่อนำไปจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ขายสินค้าแก่ผู้ที่สนใจ   ณ ที่ทำการของบริษัท
 3. จัดทำโฆษณาในหนังสือ “วัฎฎะ  อาคาร-ที่ดิน” วางแผงทุกปักษ์  “อาคาร-ที่ดิน Monthly ”  ในเครือสื่อวัฎสาร วางแผงทุกวันที่ของเดือน และหนังสือ “บ้านพร้อมอยู่” วางแผงทุกต้นเดือน
 4. จัดทำ Direct Mail  แก่ลูกค้าที่แจ้งความประสงค์ต้องการซื้อสินทรัพย์ในทำเลและราคาที่กำหนดไว้
 5. ติดป้ายประกาศขายสินทรัพย์  ณ  สถานที่จริง
 6. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจซื้อ  โดยการพาเยี่ยมชมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 7. บริการอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลด้านสินเชื่อแก่ลูกค้า  ตลอดจนติดต่อสถาบันการเงินให้แก่ลูกค้า  โดยไม่คิดค่าบริการ
 8. อำนวยความสะดวกในเรื่องการโอนไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ ให้แก่ผู้ฝากขาย และผู้ซื้อ  โดยไม่คิดค่าบริการ
 9. ดูแลนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ   รวมทั้งประสานงานเรื่องโอนกรรมสิทธิ์  จัดตรวจสอบและคำนวณค่าใช้จ่าย ต่าง
 10. บริการข้อมูลการซื้อขายผ่านเว็บไซต์  www.bcp.co.th

 

ประวัติการทำงานกับสถาบันการเงิน

บริษัท บี.ซี.พี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด ได้รับความไว้วางจากสถาบันการเงินหลายแห่ง  โดยได้รับการว่าจ้างให้ร่วมงานหลายโครงการ  ได้แก่  

-   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2542  ว่าจ้างสำรวจทรัพย์สิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2543  สำรวจทรัพย์สินและทำความสะอาดทรัพย์ของธนาคาร  กรุงเทพฯ

-   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2544  บริหารทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารเอเชีย

-   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2544  บริหารทรัพย์สินรอการขาย บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบัน  การเงิน (บบส.)

-   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2547  บริหารทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารไทยพาณิชย์

 

กลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้ดำเนินมา

 • เป็นผู้ริเริ่ม ศูนย์ซื้อขายบ้านมือสองแลนด์แอนด์เฮ้าส์อย่างเป็นทางการ
 • เป็นผู้ริเริ่มจัดมหกรรมบ้านมือสองแลนด์แอนด์เฮ้าส์
 • เป็นผู้ริเริ่มจัดแคมเปญขายที่ดินเปล่าพร้อมสินเชื่อเพื่อปลูกบ้านร่วมกับพันธมิตร(บริษัทรับสร้างบ้าน)
 • เป็นผู้ริเริ่มจัดแคมเปญบ้านแลกบ้านร่วมกับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
 • เป็นผู้ริเริ่มจัดแคมเปญบ้านแลกบ้านร่วมกับ บจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  เพื่อรายย่อย สำหรับผู้ซื้อบ้านใหม่ ในโครงการ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

 

 

รายชื่อผู้บริหาร

นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ประธานกรรมการ
ภก.สมศักดิ์ ชุติศิลป์ กรรมการผู้จัดการ
นายแพทย์ไชยพร ส่งประเสริฐเจริญ กรรมการ
นายธีระนันท์ อิศราพิสิษฐ์ กรรมการที่ปรึกษา

   

กรรมการผู้จัดการ 

 

   
   

คุณสมศักดิ์ ชุติศิลป์
somsak@bcp.co.th
   
   

ผู้จัดการเขต

   
      

คุณวาสนา มีแถม
bcp@bcp.co.th 
โทร.081-632-7812
 
 
 


 
       

คุณอนุมาศ เห้งกุล
bcp@bcp.co.th 
โทร.089-810-1282
 
 
 


 

คุณอภัสนันท์ ภัคนราธนเศรษฐ์
bcp@bcp.co.th 
โทร.095-782-3287
 
 
 

 

 

 


 

   
ผู้ช่วยผู้จัดการเขต / ฝ่ายขาย
 
คุณสุรชัย ปานนาค
bcp@bcp.co.th
โทร.085-948-3903
 
   
 
คุณนัชชา กำลังเหลือbcp@bcp.co.th
โทร.081-404-5060 
 
   
 
คุณพัทธ์ธีรา  สิทธิจินดาพงศ์
bcp@bcp.co.th 
โทร.081-646-1228
 
   
 
คุณมะลิ คันธะชา
bcp@bcp.co.th 
โทร.081-348-3959
 
   
 
 
 
คุณบุญนิสา ราชสงค์
bcp@bcp.co.th 
โทร.081-984-1307
 
   
 
 
คุณชนัดดา ศิริมนทกาน
bcp@bcp.co.th 
โทร.088-020-5183
 
   
 
  
คุณทิพวรรณ ทองประเสริฐ
bcp@bcp.co.th 
โทร.095-289-5594
 
   
 
คุณสินรัตน์ วรางค์พิวัชร์
bcp@bcp.co.th 
โทร.084-538-7999
 
   
 
 
 
 
 
คุณณัฏฐกิตติ์ โสตถิพิมลพร
bcp@bcp.co.th 
โทร.064-945-6449
 
   
 
 
คุณปฏิญญา ทิพเลิศ
bcp@bcp.co.th 
โทร.094-545-2228
 
   
 
คุณธนวันต์ ศักดิ์ศรีอ่อง
bcp@bcp.co.th 
โทร.081-791-9682
 
   
 
คุณกุลิสรา วุฒิจินดา
bcp@bcp.co.th 
โทร.063-536-6289
 
   
 
 
คุณศศิธร ธรรมสีหา
bcp@bcp.co.th 
โทร.086-888-3269