คำค้นหา:
ประเภทสินทรัพย์:
จังหวัด:
โซน:
งบประมาณ:
โครงการ:
L&H / Q-House Asian Property
SC Asset Sansiri
รหัสสินทรัพย์:
  ใส่ "0" นำหน้า ตามด้วยรหัสสินทรัพย์
ค้นหา
 

สร้างรายได้ที่ยั่งยืนได้จริงที่ IQI Thailand

IQI คือ บริษัทสำหรับคนที่สนใจอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เราเป็น Platform ที่รวมเครื่องมือทุกอย่างที่จำเป็น เช่น

- Application สำหรับนายหน้า

- Co working space

- Listing Assistant

- Insentive Trip

- ห้องสำหรับ Live สด

เป็นต้น ทำให้คนที่เป็นสมาชิกของ IQI ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขกับชีวิตไปพร้อมๆกัน

ลองถามตัวเองว่า

  • คุณต้องการชีวิตที่ดีขึ้นไหม
  • คุณต้องการทำงานที่สามารถบริหารเวลาได้เองหรือไม่
  • คุณต้องการรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัดหรือไม่

 

 


 

ภก.สมศักดิ์  ชุติศิลป์  กรรมการผู้จัดการ  (2539 – ปัจจุบัน)

 

1. IQI เป็น international brand ดังนั้นจึงแตกต่างจากบริษัท ในประเทศทั่วไป การเป็น international brand หมายถึงการที่ตัวเรามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้วิทยาการและเทคนิคจากต่างประเทศด้วย

2. เมื่อมาเป็นสมาชิกของ IQI แล้วคุณจะเป็นGlobal agent ไม่ใช่เพียงLocal agent. หมายถึง สมาชิกของเราสามารถที่จะมีproperty จากต่างประเทศมาให้เราขายด้วย ขณะเดียวกันสินค้าเช่นคอนโดมิเนียมเราก็แจ้งเจ้าของได้ว่าเราสามารถเอาไปขายต่างประเทศได้

3. ต่อเนื่องจากข้อ2 ขณะนี้ IQI และJuwai ได้ merge กันแล้ว Juwai คือweb อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศเพียง webเดียวที่รัฐบาลจีน อนุญาตให้เปิดใช้ในประเทศจีนได้ ดังนั้นสมาชิกIQI จะได้packageราคาพิเศษ เพื่อเอาสินค้าเสนอขายไปยังลูกค้าจีนได้

4. การมาเป็นสมาชิกIQI คุณจะได้รับการอบรมให้เป็นนักขายทั้งโครงการใหม่ และ มือสอง

5. การเป็นสมาชิกIQI คุณจะได้รับการอบรมเพื่อทำการตลาดผ่าน social media ต่างๆ

6. จากplatform ของ IQI ผู้ที่เป็นสมาชิก สามารถสร้างทีมงานของตนเองให้เติบโตขึ้นได้ โดยจะได้รับผลตอบแทนจากการสร้างทีมงานเมื่อคนในทีมของตนสร้างยอดขายได้เป็นที่มาของการเกิด passive income

7. นอกจากสร้างทีมงานในประเทศไทยได้แล้ว ยังสามารถที่จะไปสร้างทีมงานในแต่ละประเทศ ที่มีสำนักงานIQI ในประเทศเหล่านั้นได้อีก

8. ผลตอบแทนนอกจาก เงินที่เป็นรายได้แล้ว ยังมี incentive trip ให้เป็นรางวัลสำหรับคนที่ achieve อีกด้วย

9. เรามีวัฒนธรรมของ การทำงานแบบที่มีความสุข( Enjoy Life ) คือ ให้ความสำคัญทั้งชีวิตงานและชีวิตครอบครัว ไปพร้อมกัน

 

 

 

   
   

ผู้จัดการเขต

 

   
      

  
คุณวาสนา  มีแถม
โทร.081-632-7812
 
 
 


 
       

คุณอนุมาศ เห้งกุล
โทร.089-810-1282
 
 
 


 

คุณอภัสนันท์ ภัคนราธนเศรษฐ์
โทร.095-782-3287
 
 
 

 

 

 


 

   
ผู้ช่วยผู้จัดการเขต / ฝ่ายขาย

 

 

      

  
คุณนัชชา  กำลังเหลือ
โทร.081-404-5060
 
 
 


 
       

คุณพัทธ์ธีรา  สิทธิจินดาพงศ์
โทร.081-646-1228
 
 
 


 

คุณมะลิ  คันธะะชา
โทร.081-348-3959
 
 
 

 

 

 


 

   
      

  
คุณบุญนิสา  ราชสงค์
โทร.081-984-1307
 
 
 


 
       

คุณสินรัตน์  วรางค์พิวัชร์
โทร.084-538-7999
 
 
 


 

คุณณัฏฐกิตติ์ โลตถิพิมลพรโทร.088-995-3695
 
 
 

 

 

 


 

   
      

  
คุณปฏิญญา  ทิพเลิศ
โทร.094-545-2228
 
 
 


 
       

คุณกุลิสรา  วุฒิจินดา
โทร.063-536-6289
 
 
 


 

คุณชาญศักดิ์  เจี้ยงรักษาโทร.088-779-5655